ฟิลเลอร์  Hyaluronic acid

.

“ฟิลเลอร์ เป็นสารเติมเต็มที่สกัดจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง  ไม่เป็นอันตราย ใช้สำหรับฉีดเพื่อ เติมเต็ม ในชั้นผิวหนังหรือใต้ผิวหนัง”
NEW PROMOTION